Α.Σ.Π.Ρ.Ο.Σ. ( A.S.P.R.O.S. )

Α ΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
Σ ΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
Π ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
Ρ ΟΗΣ
Ο ΥΡΑΝΙΩΝ
Σ ΩΜΑΤΩΝ

Γεωγραφικό Πλάτος : 40°, 53΄, 56¨ Β.


Γεωγραφικό Μήκος : 22°, 38΄, 05¨ Α.


PERSONAL ELEMENTShttps://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IPAIONIA2#history

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ
Δ.Δ. ΑΣΠΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ.
ΩΣ ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ.

Έχοντας υπ' όψιν, ότι, στο σύνολο του Νομού Κιλκίς, μέχρι σήμερα, εν έτι 2017, υπάρχει και λειτουργεί, μόνο ένας εγκατεστημένος, δημόσιος μετεωρολογικός σταθμός, αυτός, στην πόλη του Κιλκίς, αποτελεί ως πληροφορία, αυτούσιο γεγονός για την εξαγωγή  χρήσιμων συμπερασμάτων.
Γενικά, το πόσο σημαντική, είναι η ύπαρξη, ενός μετεωρολογικού σταθμού, ειδικότερα για το μικροκλίμα μιας περιοχής στην Ελλάδα, υπαγορεύεται από τις κλιματολογικές ιδιαιτερότητες, γενικά, της γεωφυσικής διαμόρφωσης χαρτογραφικά της Ελληνικής επικράτειας.
Η Ελλάδα, μια χώρα μεσογειακή, που κατά βάση περιβάλλεται από θάλασσα, έχει κλίμα μεσογειακό, στα νησιά και στα παράλια της, κλίμα που μεταβάλλεται καθοριστικά όσο βαδίζουμε, σταδιακά, εσωτερικά, στις ηπειρωτικές περιοχές της.
Αυτή η μεταβολή δεν είναι ομοιόμορφη σε όλους τους τόπους, λόγω, της ιδιαίτερης, γεωφυσικής διαμόρφωσης και διαφορετικής τοπογραφικής θέσης, των περιοχών αυτών.
Κατά συνέπεια το κλίμα τροποποιείται, σταδιακά, από μεσογειακό σε ηπειρωτικό, οπότε το μικροκλίμα κάθε μιας περιοχής, παρουσιάζει σημαντικές μικροδιαφορές, όσον αφορά τις κλιματολογικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες, την κτηνοτροφία, και σε άλλες δραστηριότητες, επηρεάζοντας καθοριστικά την μικροοικονομία, όπως και την καθημερινή διαβίωση των κατοίκων της.
Η συστηματική παρακολούθηση, αλλά και η δημιουργία ενός ιστορικού, της εξέλιξης του μικροκλίματος, μέσω ενός τοπικού μετεωρολογικού σταθμού, καθίσταται εξαιρετικά σημαντική, για την διαμόρφωση, αποκλειστικών εποχιακών προγνωστικών μοντέλων εξέλιξης του καιρού, που ειδικά, προβλέπει το μικροκλίμα, που επικρατεί στην περιοχή, με άμεσες ευεργετικές επιπτώσεις στην μικροοικονομία του τόπου, όπως επίσης και στην καθημερινότητα των ανθρώπων του.
Όλοι γνωρίζουμε, γενικά, πόσο ευεργετικά αποτελεσματική, είναι μια ακριβής τοπικά, μετεωρολογική πρόγνωση, ή και πρόβλεψη του καιρού,  στις καθημερινές μας δραστηριότητες._

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
constantaspros@gmail.com
http://asprosobservatory.blogspot.gr
https://www.facebook.com/groups/314776535245500/

https://www.facebook.com/constantinos.theodoridis.1

Δεν υπάρχουν σχόλια: