Α.Σ.Π.Ρ.Ο.Σ. ( A.S.P.R.O.S. )

Α ΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
Σ ΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
Π ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
Ρ ΟΗΣ
Ο ΥΡΑΝΙΩΝ
Σ ΩΜΑΤΩΝ

Γεωγραφικό Πλάτος : 40°, 53΄, 56¨ Β.


Γεωγραφικό Μήκος : 22°, 38΄, 05¨ Α.


PERSONAL ELEMENTS

Logo 

The German comet group

Home=Current comets | The German group | Tutorials | Archive | Projects, publications | Contact | German pages

Current comets (weekly)

2017 August 7 (Next update August 28th)

  • C/2017 O1 (ASASSN1)         10.0 mag  Eri     observations 
  • C/2015 V2 (Johnson)          9.0 mag  Cen     observations images southern sky
  • C/2015 ER 61 (Panstarrs)    11.0 mag  Tau     observations images 
  • 217P/LINEAR                 12,5 mag  Ori     observations images
  • 71P/Clark                   10.0 mag  Sco     observations images

Results and toolsΔεν υπάρχουν σχόλια: