Α.Σ.Π.Ρ.Ο.Σ. ( A.S.P.R.O.S. )

Α ΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
Σ ΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
Π ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
Ρ ΟΗΣ
Ο ΥΡΑΝΙΩΝ
Σ ΩΜΑΤΩΝ

Γεωγραφικό Πλάτος : 40°, 53΄, 56¨ Β.


Γεωγραφικό Μήκος : 22°, 38΄, 05¨ Α.


PERSONAL ELEMENTS


Θόλος : Το πιο δύσκολο κατασκευαστικά αντικείμενο, για τα Ελληνικά δεδομένα, στην υλοποίηση του όλου εγχειρήματος αποπεράτωσης ενός ερασιτεχνικού αστεροσκοπείου. Υπήρχαν δύο λύσεις α) Αγορά προκατασκευασμένου θόλου από το εξωτερικό (π.χ. Ιταλία, Μ. Βρετανία κ.τ.λ.) με απαγορευτικό κόστος. β) Ιδιωτική κατασκευή με προσωπική εργασία (Με αμφίβολη ποιότητα λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας στις καιρικές συνθήκες.)
Τελικά, με προσωπική του παρέμβαση, ο Εμμανουηλίδης Κωνσταντίνος, ( Μέλος του Ο. Φ. Α., ιδρυτικό μέλος της ομάδας παρατηρήσεων του Ο. Φ. Α., ιδρυτής της ομάδας ανεύρεσης Υπερκαινοφανών αστέρων και πάνω από όλα φίλος ερασιτέχνης αστρονόμος), δίνει λύση αναλαμβάνοντας την κατασκευή του πρώτου στην Ελλάδα ερασιτεχνικού περιστρεφόμενου θόλου με θυρίδες, διαμέτρου 2,65 μ. στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Αφοί Εμμανουηλίδη Ο.Ε. Ο θόλος αποπερατώνεται, δοκιμάζεται, και τοποθετείται από την Εταιρία την Μεγάλη Πέμπτη του 2006. Η πρωτοβουλία αυτή του Εμμανουηλίδη Κωνσταντίνου αποκτά ιδιαίτερη αξία μετά από την επίσκεψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραγγελίας θόλων στο παρατηρητήριο Α.Σ.Π.Ρ.Ο.Σ. τον Σεπτέμβριο του 2006 όπου επιθεώρησε την λειτουργική κατασκευή του θόλου
ο Ακαδημαϊκός καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κος Χρήστος Ζερεφός. http://www.thessalonikifotonews.gr/DIMOS-THESS-3/20081030/index.html . http://www.zerefos.gr/gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: