Α.Σ.Π.Ρ.Ο.Σ. ( A.S.P.R.O.S. )

Α ΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
Σ ΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
Π ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
Ρ ΟΗΣ
Ο ΥΡΑΝΙΩΝ
Σ ΩΜΑΤΩΝ

Γεωγραφικό Πλάτος : 40°, 53΄, 56¨ Β.


Γεωγραφικό Μήκος : 22°, 38΄, 05¨ Α.


PERSONAL ELEMENTS

k_astrophotographer
 Constantine Emmanouilidi 
 This morning I went to Chalkidiki on a beach called Kriaritsi to image comet Lovejoy. The temperature was -2 degrees Celsius but the sky was close to perfect! The image is an LRGB composition of a total exposure time around 90 minutes and it was made with a Takahashi FSQ106ED coupled with a SBIG STF8300 CCD camera. This is a first processing of the data which look quite interesting. The comet tail is amazing but for me the nucleus is even more intriguing!Κομήτης Lovejoy

Δεν υπάρχουν σχόλια: