Α.Σ.Π.Ρ.Ο.Σ. ( A.S.P.R.O.S. )

Α ΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
Σ ΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
Π ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
Ρ ΟΗΣ
Ο ΥΡΑΝΙΩΝ
Σ ΩΜΑΤΩΝ

Γεωγραφικό Πλάτος : 40°, 53΄, 56¨ Β.


Γεωγραφικό Μήκος : 22°, 38΄, 05¨ Α.


PERSONAL ELEMENTS

Submitted by Constantinos Theodoridis (4676) 
on 2015-06-19T04:25:27Z
publicly visible: yes no

Job Status Job 1141374: Success


Calibration

Center (RA, Dec):(4.570, 36.630)
Center (RA, hms):00h 18m 16.774s
Center (Dec, dms):+36° 37' 48.781"
Size:6.51 x 4.34 deg
Radius:3.910 deg
Pixel scale:6.03 arcsec/pixel
Orientation:Up is 180 degrees E of N
WCS file:wcs.fits
New FITS image:new-image.fits
Reference stars nearby (RA,Dec table):rdls.fits
Stars detected in your images (x,y table):axy.fits
Correspondences between image and reference stars (table):corr.fits
KMZ (Google Sky):image.kmz
Astrometry.net logoSigned in as Constantinos Theodoridis

Δεν υπάρχουν σχόλια: