Α.Σ.Π.Ρ.Ο.Σ. ( A.S.P.R.O.S. )

Α ΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
Σ ΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
Π ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
Ρ ΟΗΣ
Ο ΥΡΑΝΙΩΝ
Σ ΩΜΑΤΩΝ

Γεωγραφικό Πλάτος : 40°, 53΄, 56¨ Β.


Γεωγραφικό Μήκος : 22°, 38΄, 05¨ Α.


PERSONAL ELEMENTS


Solar Eclipse: View from Tidore, Indonesia
Constantine: "It was an unbelievable spectacle with a huge prominence!"
Date: March 9, 2016
Constantine Emmanouilidi: Diamond Ring Vs. Prominence.
I'm still amazed by the gorgeous combination of the Baileys Beads with this extraordinary prominence just next to it. We were very lucky on this one! The image was made with the smaller telescope with 60mm aperture.
Constantine Emmanouilidi: The corona structures were magnificent during the totality. I really enjoyed the three minutes of totality. To me it was three minutes of pure calmness! And the spectrometer showed that the sun is still very active, more to follow soon.


Nikos Plexidas: Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε για τις υπέροχες εικόνες που μας μεταφέρεις....
Εμείς εδώ μακριά έστω και κατ ελάχιστο παρακολουθήσαμε την έκλειψη από το διαδίκτυο και πήραμε μια μικρή γεύση από αυτό το μοναδικής ομορφιάς γεγονός!!!!

Thanks to Constantine Emmanouilidi, amazing capture.
Finally the wait is over and the processing of the data from the Total Solar Eclipse from last March's eclipse is finished. Professor Dr. Miloslav Druckmuller, a world expert in processing images like these have created some mathematical methods to cope with the huge dynamic range in brightness of the Solar Corona. I collaborate with him since many years now and these results are always beyond our imagination!
For me since I'm an amateur astronomer and do it in a volunteer basis, beeing able to capture data that create images like these is like a dream coming true every time! It takes so much effort and multihour travelling to make an Eclipse expedition, but its so rewarding to get a glimpse of the internal solar corona with high detail! Look how many stars can be seen near the solar limb!
You can see high resolution versions in my facebook page called Infection Photography,www.facebook.com/infectionphoto
and my personal web page: http://www.stellar-explosions.com/Δεν υπάρχουν σχόλια: