Α.Σ.Π.Ρ.Ο.Σ. ( A.S.P.R.O.S. )

Α ΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
Σ ΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
Π ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
Ρ ΟΗΣ
Ο ΥΡΑΝΙΩΝ
Σ ΩΜΑΤΩΝ

Γεωγραφικό Πλάτος : 40°, 53΄, 56¨ Β.


Γεωγραφικό Μήκος : 22°, 38΄, 05¨ Α.


PERSONAL ELEMENTS


ΜΙΑ
ΜΙΚΡΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΑΝΑΔΡΟΜΗ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ !
Η όλη ιδέα περί κατασκευής Αστεροσκοπείου προήλθε από την ενασχόλησή μου με την ερασιτεχνική αστρονομία που αρχίζει από την Τρίτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Άσπρου. Κιάλια και τηλεσκόπιο απέκτησα πολύ αργότερα, αυτό που με συγκινούσε πάντα, ήταν το υπερθέαμα του νυχτερινού θόλου όπως αποτυπώνεται στην απλή ανθρώπινη ματιά.
Η δημιουργία του πολύτιμου, όπως διαπιστώνεται εκ των υστέρων, Ομίλου Φίλων Αστρονομίας το 1997 με φέρνει σε επαφή με νέους φίλους της ερα/χνικής αστρονομίας, καθώς ήδη, φωτογραφίζω τους πλανήτες, την σελήνη, και τα θέματα του Messier, μόνος όμως, σε ερημικές τοποθεσίες γύρω από το χωριό Άσπρος. Σε μια κοινή προσπάθεια μέλη του Ο. Φ. Α. ( Γαζέας Κοσμάς, Γκιούρας Ιωάννης, Εμμανουηλίδης Κωνσταντίνος, Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος.) σχηματίζουμε ομάδα εξορμήσεων και Αστρονομικών Παρατηρήσεων στο όρος Πάϊκο.
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας ιδρύθηκε το Μάιο του 1999 η πρώτη ομάδα παρατηρήσεων του Ο. Φ. Α. η πρώτη επίσημη ομάδα αστρονομικών παρατηρήσεων ερασιτεχνών αστρονόμων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας
http://www.astronomos.gr/prot.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: