Α.Σ.Π.Ρ.Ο.Σ. ( A.S.P.R.O.S. )

Α ΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
Σ ΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
Π ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
Ρ ΟΗΣ
Ο ΥΡΑΝΙΩΝ
Σ ΩΜΑΤΩΝ

Γεωγραφικό Πλάτος : 40°, 53΄, 56¨ Β.


Γεωγραφικό Μήκος : 22°, 38΄, 05¨ Α.


PERSONAL ELEMENTS

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΜΗΤΩΝ .
Τηλεσκόπιο :
Schmidt-Newton (MEADE LXD 75), διαμέτρου 10 ιντσών (254mm), με εστιακό λόγο f:4 , εστιακή απόσταση 1016 χιλ., θεωρητική διακριτική ικανότητα 0,45 δευτερόλεπτα και θεωρητικό όριο απεικόνισης αστέρων μεγέθους 14,5 , σε ισημερινή στήριξη Γερμανικού τύπου.
Κατά την διαδικασία της έρευνας ροής ουρανίων σωμάτων (κομητών, αστεροειδών κτλ.) χρησιμοποιείται ένας προσοφθάλμιος φακός 22 χιλ. τύπου Nagler 2 ιντσών, με οπτικό πεδίο 82˚ , της εταιρίας Tele Vue που αποδίδει ένα πραγματικό οπτικό πεδίο 1˚ 46΄00¨ περίπου στις 46Χ. Αυτή η μεγέθυνση είναι φυσικά λίγο κάτω από το ελάχιστο όριο απόδοσης του τηλεσκοπίου χωρίς αυτό να επηρεάζει την έρευνα που απαιτεί μεγάλο πεδίο. ( http://www.skyhound.com/sh/skyhound.html )
Η μεγέθυνση διπλασιάζεται για τις ανάγκες των παρατηρήσεων με έναν διπλασιαστή φακό (2Χ Barlow) Tele Vue 2 ιντσών, ενώ όταν απαιτείται χρησιμοποιείται φίλτρο κομητών, πολύτιμη ευγενική δωρεά των μελών της Ομάδας Παρατηρήσεων του Ο. Φ. Α.
Ένα από τα πιο καθοριστικά νέα σημεία που προέκυψαν από την διαδικασία της έρευνας είναι ο καθορισμός των υπό έρευνα περιοχών του νυχτερινού ουρανού.
Οι ημερομηνίες του έτους, κάθε Μήνα, χωρίζονται σε δεκαήμερα πριν και μετά την πανσέληνο, με χρόνο έναρξης των παρατηρήσεων μισή ώρα πριν το τέλος της διάρκειας του λυκόφωτος και μισής ώρας μετά την έναρξη του λυκαυγούς ως χρόνο λήξης αντίστοιχα, σε συνάρτηση αποφυγής των φάσεων της σελήνης, στην συνέχεια αφαιρούνται οι πέντε ημέρες πριν και μετά την πανσέληνο λόγω της φωτορύπανσης που προκαλεί ο λαμπερός δίσκος της σελήνης στον ουρανό, ενώ οι περιοχές των υπό έρευνα τμημάτων του ουρανού προσδιορίζονται μετά την αφαίρεση των συντεταγμένων ορθής αναφοράς και απόκλισης των περιοχών που ήδη έχουν ερευνηθεί από τα αυτοματοποιημένα τηλεσκόπια, βάση της καθημερινής ενημέρωσης από τον ιστότοπο του Sky Coverage Plots και SOHO.
Η όλη διαδικασία προϋποθέτει πλέον την ύπαρξη μιας στήριξης ισημερινού τύπου για το τηλεσκόπιο έρευνας, με κατάλληλο λογισμικό υπόβαθρο (Go To) δυνατότητας διασύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή ώστε αφ’ ενός να υφίσταται άμεσα η δυνατότητα ενημέρωσης του ερευνητή της ακριβούς θέσης στόχευσης του τηλεσκοπίου σε συντεταγμένες, ορθής αναφοράς-απόκλισης, αζιμούθιου-ύψους καθώς αφ’ ετέρου της δυνατότητας προβολής, ταυτόχρονα, στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή του χάρτη
(μέσω σχετικού προγράμματος όπως π.χ. Cartes du Ciel ή The Sky.) της αντίστοιχης περιοχής με αυτής του προσοφθαλμίου.
Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται στον παρατηρητή, σε συνεχή ροή, λεπτομερής αναφορά των μεγεθών των αστέρων και αντικειμένων του ουρανού, εύρους πεδίου της τάξης της μιας μοίρας και σαρανταέξι λεπτών (1˚, 46΄00΄΄.), για τον ταυτόχρονο έλεγχο και ταυτοποίηση (υπό καθεστώς ομαλής πλέον κίνησης του τηλεσκοπίου μέσω των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου της στήριξης) των περιοχών της οπτικής σάρωσης του πεδίου του προσοφθαλμίου όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα σε επισκόπηση του ανατολικού τομέα έρευνας.

Διάταξη, φωτογραφική, προσανατολισμένη στην έρευνα κομητών.
10''(254mm)Schmidt-Newtonian, Εστιακής απόστασης 1016mm, Εστιακού λόγου f/4, Meade, EMC Super Multi-Coatings, UHTC. Η οδηγητική κάμερα (Q guide) είναι προσαρμοσμένη πάνω του, σε εστιαστή JMI 2'' (τροποποίηση) πράγμα που αποσκοπεί στην εύρεση αμυδρών αστέρων (οδήγηση σε χαμηλά ύψη 20-30 μοιρών στον ανατολικό ορίζοντα). 
Canon 350Dslr and Canon Φακός 200mm f/2,8 προσαρμοσμένα στο σωλήνα του τηλ/πίου που καλύπτει φωτογραφικά την έρευνα με ένα πεδίο 9Χ7 μοιρών στον ουρανό.
Φορητός εξοπλισμός: 114 χιλ. 4,5'' Newtonian, 900mm, f/ 7,8 
80mm ED Triplet 450mm, f/6. 
 Η ομαλή κίνηση σάρωσης, ο απόλυτος έλεγχος στόχευσης, συγχρόνως με την άμεση ταυτοποίηση των αστέρων σε συνδυασμό με την ποικιλία αντικειμένων NGC των οπτικών πεδίων, μετατρέπουν την διαδικασία έρευνας σε ένα συναρπαστικό ταξίδι περιήγησης στις ανεξερεύνητες εσχατιές του εκπληκτικού Σύμπαντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: