Α.Σ.Π.Ρ.Ο.Σ. ( A.S.P.R.O.S. )

Α ΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
Σ ΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
Π ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
Ρ ΟΗΣ
Ο ΥΡΑΝΙΩΝ
Σ ΩΜΑΤΩΝ

Γεωγραφικό Πλάτος : 40°, 53΄, 56¨ Β.


Γεωγραφικό Μήκος : 22°, 38΄, 05¨ Α.


PERSONAL ELEMENTS

The Oort Cloud and Kuiper Belt.

1 σχόλιο:

Anastasia Theodoridis είπε...

Dear Konstantino,

(Sorry this comment is off topic.)

I'm married to Dr. Dimitrios Theodoridis, and my name is Anastasia.

And my husband and I live part of the time every year in the little spitaki he inherited from his mother, on Gambetta street in Thessaloniki. (We hope to come this year for the summer.)

So it was interesting for me to discover that another Anastasia Theodoridis lives there!