Α.Σ.Π.Ρ.Ο.Σ. ( A.S.P.R.O.S. )

Α ΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
Σ ΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
Π ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
Ρ ΟΗΣ
Ο ΥΡΑΝΙΩΝ
Σ ΩΜΑΤΩΝ

Γεωγραφικό Πλάτος : 40°, 53΄, 56¨ Β.


Γεωγραφικό Μήκος : 22°, 38΄, 05¨ Α.


PERSONAL ELEMENTS


Orbital Elements for Software Packages

This page lists links to orbital elements suitable for loading into various planetarium-type/sky simulation software packages. At present, the following packages are supported:Disclaimer: Mention of a particular software package does not in any way represent an endorsement of the above-mentioned product and/or company by the Minor Planet Center, the Central Bureau for Astronomical Telegrams or the International Astronomical Union.The software elements are also accessible from the ephemerides pages.

IAU Minor Planet Center

Δεν υπάρχουν σχόλια: