Α.Σ.Π.Ρ.Ο.Σ. ( A.S.P.R.O.S. )

Α ΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
Σ ΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
Π ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
Ρ ΟΗΣ
Ο ΥΡΑΝΙΩΝ
Σ ΩΜΑΤΩΝ

Γεωγραφικό Πλάτος : 40°, 53΄, 56¨ Β.


Γεωγραφικό Μήκος : 22°, 38΄, 05¨ Α.


PERSONAL ELEMENTS

SPIRAL COMET TAIL: As Comet Lovejoy recedes intact from its Dec. 16th close encounter with the sun, researchers are pondering a mystery: What made the comet's tail wiggle so wildly in transit through the sun's atmosphere? The effect is clear in this sequence of extreme UV images recorded by NASA's STEREO-B spacecraft:
IceInSpace - View Single Post - Kreutz SunGrazer Lovejoy
IceInSpace is a community website and forums, dedicated to amateur astronomy in Australia and New Zealand.

Δεν υπάρχουν σχόλια: