Α.Σ.Π.Ρ.Ο.Σ. ( A.S.P.R.O.S. )

Α ΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
Σ ΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
Π ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
Ρ ΟΗΣ
Ο ΥΡΑΝΙΩΝ
Σ ΩΜΑΤΩΝ

Γεωγραφικό Πλάτος : 40°, 53΄, 56¨ Β.


Γεωγραφικό Μήκος : 22°, 38΄, 05¨ Α.


PERSONAL ELEMENTS

Comet C/2011 L4 (PanSTARRS) 
Canon 350Dslr, Canon Lens 200mm, f: 2.8, at 3.5, expr.:30 sec. Iso: 400, U.T.: 18h 43' 53', 2013/03/17
Aspros, Kilkis, Greece

Δεν υπάρχουν σχόλια: