Α.Σ.Π.Ρ.Ο.Σ. ( A.S.P.R.O.S. )

Α ΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
Σ ΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
Π ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
Ρ ΟΗΣ
Ο ΥΡΑΝΙΩΝ
Σ ΩΜΑΤΩΝ

Γεωγραφικό Πλάτος : 40°, 53΄, 56¨ Β.


Γεωγραφικό Μήκος : 22°, 38΄, 05¨ Α.


PERSONAL ELEMENTS

Comet C/2011 L4 (PanSTARRS) 200mm Canon Lens. F:2.8, at f:3.5, 2013/04/18 Day. U.T.:01h 25'03''
Exp.: 241sec. ISO: 800. Canon 350Dslr. At this time, with star Schedar, α Cassiopeiae, m: 2.24. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: