Α.Σ.Π.Ρ.Ο.Σ. ( A.S.P.R.O.S. )

Α ΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
Σ ΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
Π ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
Ρ ΟΗΣ
Ο ΥΡΑΝΙΩΝ
Σ ΩΜΑΤΩΝ

Γεωγραφικό Πλάτος : 40°, 53΄, 56¨ Β.


Γεωγραφικό Μήκος : 22°, 38΄, 05¨ Α.


PERSONAL ELEMENTS

Star α, Cassiopeiae, Comet C/2011 L4(PanSTARRS) and the secrets spy satelites USA238 and USA238DEB. Spacetrack catalog number 38758
COSPAR ID 2012-048-A
Name in Spacetrack catalog USA 238
Orbit  1,025 x 1,188 km, 63.4°
Country/organitisation of origin USA
Intrinsic brightness (Mag) 3.7 (at 1000km distance, 50% illuminated)
Maximum brightness (Mag) 3.8 (at perigee, 100% illuminated)
Info: http://www.heavens-above.com/satinfo.aspx?lat=48.5342&lng=9.0700&loc=T%FCbingen%2BAIT&alt=400&tz=CET&satid=38758

Δεν υπάρχουν σχόλια: