Α.Σ.Π.Ρ.Ο.Σ. ( A.S.P.R.O.S. )

Α ΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
Σ ΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
Π ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
Ρ ΟΗΣ
Ο ΥΡΑΝΙΩΝ
Σ ΩΜΑΤΩΝ

Γεωγραφικό Πλάτος : 40°, 53΄, 56¨ Β.


Γεωγραφικό Μήκος : 22°, 38΄, 05¨ Α.


PERSONAL ELEMENTS

ΑΝ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΝΥΧΤΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ......
Σήμερα διατάξεις συστημάτων ρομποτικών τηλεσκοπίων σαρώνουν κάθε νύχτα τον ουρανό ανακαλύπτοντας σε ετήσια βάση εκατοντάδες νέα αντικείμενα υποδεικνύοντας την ύπαρξη συνεχούς ροής.
Στοιχεία ανακαλύψεων : Έτος: 2013: 01 μέχρι τώρα αντικείμενα, 2012: 57, 2011: 48, 
2010: 154, 2009: 227, 2008: 219, 2007: 223, 2006: 204, 2005: 221, 2004: 222, 2003: 192, 2002: 179, 2001: 142, 2000: 128, 1999: 129, 1998: 139, 1997: 100, 1996: 44, 1995: 6, 1994: 11, 1993: 10, 1992: 22, 1991: 10 σωματίδια.
Πηγή: http://www.comethunter.de/Μέσω του διαδικτύου παρουσιάζεται το ερευνητικό τους έργο και είναι τα εξής: α) Catalina Sky Survey http://www.lpl.arizona.edu/css/ β) The Online Digitized Sky Surveys (DSS1 & 2) http://arch-http.hq.eso.org/dss/dss γ) Lowell Observatory Near-Earth-Object Search (LONEOS) http://asteroid.lowell.edu/asteroid/loneos/loneos1.html δ) National Optical Astronomy Observatory http://www.noao.edu/outreach/aboutnoao.html ε) NEAR-EARTH ASTEROID TRACKING http://neat.jpl.nasa.gov/ στ) Sloan Digital Sky Survey (SDSS) http://www.sdss.org/ ζ) Lincoln Near Earth Asteroid Research (LINEAR) http://www.ll.mit.edu/LINEAR/ η) SPACEWATCH® http://spacewatch.lpl.arizona.edu/ θ) Εξαιρετικά αξιόλογη είναι επίσης η παρουσία του έργου έρευνας κομητών της μη επανδρωμένης διαστημικής αποστολής SOHO (είναι ένα πρόγραμμα της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ της esa και nasa.) SOHO/LASCO COMET OBSERVATIONS http://ares.nrl.navy.mil/sungrazer/index.php?p=introduction%20


Οι περιοχές του ουρανού που υπόκεινται σε έρευνα από τα παραπάνω προγράμματα, (πλην του SOHO που θεωρείται γνωστή, καθώς σταθερά καλύπτει μια περιοχή 16 μοιρών γύρω από τον ήλιο.) παρουσιάζονται καθημερινά στην ιστοσελίδα Sky Coverage Plots http://scully.harvard.edu/~cgi/SkyCoverage.html . Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να εντοπίσουμε τις πρόσφατα υπό έρευνα περιοχές.
Η δυνατότητα ενημέρωσης που μας παρέχεται σήμερα, μέσω του διαδικτύου, έχει αλλάξει οριστικά τις περιοχές έρευνας κομητών για τους ερασιτέχνες αστρονόμους, ενώ αρχικά εκφράστηκαν σκέψεις οριστικής κάλυψης του τομέα έρευνας από τα επαγγελματικά αυτόματα συστήματα, τώρα διαπιστώνεται η ύπαρξη ακάλυπτων περιοχών του ουρανού.
α) Λόγω αδυναμιών των στηρίξεων να καλύψουν όλο το εύρος του ουρανού.
β) Λόγω προστασίας των ευαίσθητων c.c.d. μηχανών λήψης εικόνων από το έντονο φώς του ήλιου (περιοχές λυκαυγούς και λυκόφωτος).
γ) Εξαιτίας των αναγκών συντήρησης των συστημάτων και,

δ) λόγω αδυναμίας πραγματοποίησης παρατηρήσεων εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών, όπου η δραστηριότητα της ερασιτεχνικής αστρονομικής κοινότητας έρχεται πάλι ως αρωγός να καλύψει το κενό μέσα από ένα ωράριο καλύτερα προσαρμοσμένο στις περιορισμένες χρονικά (λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων) δυνατότητες των ερασιτεχνών αστρονόμων.
Μια έρευνα που αναλύει σε βάθος το θέμα παρέχεται στον δικτυακό τόπο :
http://www.asahi-net.or.jp/~zs3t-tk/comet_hunter/comet_hunter.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: